Termenii și condițiile de utilizare a platformei antreprenoare.ro (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile prin care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul antreprenoare.ro (denumit în continuare platformă), sau poate utiliza serviciile oferite prin intermediul platformei.

Platforma antreprenoare.ro(denumită în continuare website, site, platformă sau antreprenoare.ro) este deținută de S.C. Touch Tech S.R.L(denumită în continuare Touch Tech) cu sediul în Tăuții Măgherăuș, Strada 10, Nr. 11, județul Maramureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/1363/2003, având CUI RO15965360, capital social 200 RON și Asociația Antreprenoare, cu sediul în Florești, Str. Șesul de Sus, Nr. 178, Ap. 24, județul Cluj, identificată prin CIF 494114420 denumiți în continuare Prestator.

Acești Termeni și Condiții au valoarea unui contract încheiat între prestator, în calitatea sa de proprietar și administrator al platformei și de furnizor al serviciilor antreprenoare.ro, și orice persoana care vizitează platforma sau care dorește sa utilizeze în orice mod serviciile puse la dispoziție pe platformă (denumită în continuare “utilizator”). 

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația utilizatorului de a înceta de îndată accesarea platformei, ștergerea contului deja creat. 

Vizitarea în continuare a platformei, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor antreprenoare.ro constituie o acceptare în întregime și necondiționat a Termenilor și Condițiilor.

Drepturile asupra conținutului din platforma antreprenoare.ro

Conținutul și elementele de grafică ale platformei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către utilizatori aparțin pretatorului și partenerilor săi și reprezintă conținutul platformei.

Conținutul platformei poate fi utilizat în scopuri de business astfel:

  • reproducerea pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc. a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe) cu  specificarea sursei informațiilor preluate sub următoarea formă: (Sursa: Antreprenoare.ro – www.antreprenoare.ro)
  • sunt permise link-urile către platformă, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate prin de antreprenoare.ro”.

Ne rezervăm dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului platformei în orice scop altul decât cel menționat mai pot fi făcute la adresa contact@antreprenoare.ro.

Orice persoane care adaugă în orice mod informații ori materiale către platformă își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către platformă, iar persoanele care adaugă în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea prestatorului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

Nu ne asumăm obligația și nu garantăm implicit sau expres pentru conținutul de pe platformă, pentru conținutul oferit de partenerii noștri, sau pentru conținutul și serviciile oferite de către utilizatorii platformei.

Vom face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în platformă și vom încerca să corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil. 

Prestatorul nu este responsabil pentru eventualele erori, inadvertențe sau omisiuni  a informațiilor furnizate de utilizatori. În mod expres, utilizatorii platformei sunt de acord să exonereze de răspundere pe Touch Tech și Asociația Antreprenoare pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a platformei.

Touch Tech și Asociația Antreprenoare nu oferă niciun fel de garanții și nu are nicio răspundere pentru serviciile, produsele și informațiile adăugate în platformă de utilizatori.

Touch Tech și Asociația Antreprenoare nu poate fi făcute responsabile pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți din platformă sau din imposibilitatea utilizării acestora, indiferent de cauză, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului platformei.

Touch Tech și Asociația Antreprenoare nu garantează pentru informațiile, datele utilizatorilor afișate în platformă. Întreaga răspundere asupra serviciilor, produselor, conținutului materialelor, textelor, adăugate de către utilizatori, dar fără a se limita la acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că le folosesc pe răspunderea lor. În nicio situație, Touch Tech și Asociația Antreprenoare nu pot fi făcute răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din îndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare utilizator, din imposibilitatea utilizării serviciilor antreprenoare.ro, ori din interpretarea eronată a conținutului platformei.

Orice persoană care publică în orice mod informații, imagini,  comentarii pe antreprenoare.ro își asuma obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoana le-ar putea invoca, iar utilizatorii care publică în orice mod informații, materiale, înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Touch Tech și Asociația Antreprenoare, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile publicate pe platformă au doar un caracter informativ și că administratorul platformei nu poate fi tras la răspundere în nici un mod pentru veridicitatea și validitatea informațiilor afișate în platformă, informații adăugate de utilizatori sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.

Este strict interzisă publicarea pe platformă a conținutilui(text, imagini, video) dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale unor terțe persoane potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării prevederile Termenilor și Condițiilor, Touch Tech și Asociația Antreprenoare vor putea opta în mod unilateral la suspendarea totală sau parțială a accesului utilizatorului la orice serviciu al platformei, la nepublicarea conținutului adăugat de utilizator în vederea publicării sau la interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de platformă, sau chiar la închiderea contului utilizatorului fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. 

Utilizatorii sunt de acord cu următoarele limitări aplicabile în platformă:

  1. Orice material publicat trebuie aprobat de un administrator al platformei
  2. Nu se publică mesaje  care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, violente
  3. Utilizatorii nu pot colecta datele personale ale celorlați utilizator ai platformei
  4. Se interzice folosirea programelor sau dispozitivelor automate sau orice procedee manuale de monitorizare sau copieze a paginilor plaformei sau  conținutului ei, fără acordul scris al administratorului platformei.
  5. Se interzic materialele care promovează, fac trimitere sau utilizează software sau servicii care trimit emailuri nesolicitate(SPAM)
  6. Se interzice folosirea dispozitivelor(software, comenzi, subrutine) care să interfereze sau să încerce să interfereze cu buna funcționare a platformei sau a serviciilor platformei.

Prin transmiterea de materiale care nu sunt în acord cu limitările mai sus menționate, utilizatorii sunt de acord cu faptul ca sunt singurii responsabili și vor despăgubi integral pe administratorul platformei în cazul producerii oricărui prejudiciu. Ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul sau materiale, fără a notifica în prealabil pe cel care le-a publicat.

Pentru caz de forța majora, administratorii platformei sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele platformei, erorile de operare, greva, etc.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Touch Tech și Asociația Antreprenoare au dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo alta formalitate față de utilizatori. 

Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii platformei prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de platformă ori prin accesarea platformei, intervenite oricand după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea platformei și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor antreprenoare.ro.

Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor platformei și ale Touch Tech și Asociația Antreprenoare, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. 

Orice litigiu va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română din Cluj Napoca.

Termeni și condiții de participare la târgurile organizate de Antreprenoare.ro

Termenii și condițiile pentru participare la Târgul de Primăvară completează termenii de utilizare din această pagină. Condițiile de participare la Târgul de Primăvară le puteți citi aici.

Politica de livrare a serviciilor cu plată pe antreprenoare.ro

Antreprenoare.ro oferă servicii de promovare online gratuite și cu politica de livrare. Utilizatorul autentificat în website poate alege serviciile cu plată și plăti cu cardul.

Pentru fiecare serviciu, indiferent dacă este gratuit sau plătit, administratorul website-ului verifică și aprobă sau respinge articolul adăugat în cel mai scurt timp posibil.

Politica de retur a serviciilor achiziționate de pe antreprenoare.ro

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii orice client care a achiziționat online produse comercializate pe site-uri specializate aparținând S.C. Touch Tech SRL sau Asociația Antreprenoareare dreptul de a denunța contractul la distanță în termen de 14 zile .

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.

Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe antreprenoare.ro, și nu se adresează clienților care au achiziționat de servicii de reclamă, publicare articole, publicare produse în cadrul târgurilor organizate pe antreprenoare.ro sau orice alt serviciu de promovare online pe antreprenoare.ro.

Dreptul de retur al produselor achiziționate în cadrul târgurilor organizate pe antreprenoare.ro revin în întregime expozanților la târg. Touch Tech și Asociația Antreprenoare nu se implică în nici un fel în returul produselor achiziționate la târguri. Această obligație revine în întregime expozantului. Touch Tech și Asociația Antreprenoare nu pot fi făcute responsabile pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din achiziționarea unui produs sau serviciu participant la târgurile online de pe antreprenoare.ro, indiferent de cauză, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului produsului sau serviciului afișat în platformă.

Dreptul de renunțarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă: data primirii fizice a ultimului produs din comandă.

Dacă aveți nelămuriri privind returnarea produselor achiziționate din secțiunile de târguri online, vă rugăm să contactați expozantul.

Pentru orice nelămuriri privind pachetele de servicii de publicare pe antreprenoare.ro, vă rugăm să ne contactați pe email la contact@antreprenoare.ro.