STUDII DE PIAȚĂ CANTITATIVE  ȘI CALITATIVE

 (inclusiv ALTFEL DE CERCETARE DE PIAȚĂ, cu STRATEGII DE MARKETING )

TIPURI DE STUDII :
– cercetare cantitativă
-cercetare calitativă
-analiza poziției pe piață
-analiza oportunităților
-analiza concurenței
-analiza sectorială
-analiza prețurilor
-poziționarea produselor
-cercetare de marketing
-cercetare satisfacție
-cercetare web-marketing
Studiile pot fi :
STUDII SEGMENTARE și cuprind :
a)studiile de utilizare a unui produs/brand /serviciu/informație și atitudine
b)studiile de satisfacție, care pot fi în trecut vs prezent vs în timp
c)studiile de evaluare campanii și comunicare
d)studiile de diferențiere a targetului -schimbări în timp ale emoțiilor și motivațiilor segmentelor
Studiile de segmentare determină asemănări și diferențe în rândul grupurilor țintă și identifică motivele pe care le au oamenii pentru a face o achiziție de serviciu și/sau produs, precum și de a culege o informație și a o implementa.
Pentru o bună desfășurare a acestor tipuri de studii, clientul ar trebui să răspundă anumitor întrebări, precum:
1a . Care sunt segmentele de piață sau publicul țintă cărora vă adresați ?
1b. Care este dimensiunea fiecărui segment ?
1c. Care sunt caracteristicile consumatorilor din fiecare segment a publicului țintă ?
1d. Care dintre segmente se pliază pe ceea ce oferă firma ?
1e . Care dintre segmente este cel mai profitabil sau vă avantajează cel mai mult ?
1f. Cui (cărui grup țintă )ar trebui să mă adresez ?
Din datele obținute putem descrie segmentele de consumatori de produs/serviciu/concept dorite de către clienți și le putem înțelege emoțiile, prioritățile și deciziile /comportamentul de consum /de abordare /de înțelegere .
În urma rezultatelor obținute din studiu, nu oferim doar un răspuns la întrebări, ci și contextualizarea acestor răspunsuri, astfel încât rezultatele să ajute la creșterea și dezvoltarea segmentului urmărit.
2.STUDII CONSUMATOR :
a)studii de utilizare și atitudini
b)client misterios
c)studii de segmentare
d)studii de satisfacție
f)etape decizie de achiziția unui produs/serviciu
Întrebări pentru studiile de satisfacție :
2a. Cum sunt influențate vânzările de satisfacția clienților ?
2b. Ce ar trebui să fie schimbat pentru a creste satisfacția clienților sau a spori încrederea populației ?
2c. Ce schimbări ar avea cel mai mare impact fata de populație ?
2d. Ce s-ar întâmpla cu cota mea de piață în cazul în care competitorii ar face anumite schimbări ?
Întrebări pentru etapele deciziei de achiziție :
2a1. Care sunt pașîi pe care îi urmează atunci când achiziționează un produs/serviciu dintr-o anumită categorie ?
2b1 De unde se informează și care sunt principalele surse ?
2c1 Care sunt momentele din etapa de achiziție în care consumatorii interacționează cu brand-ul /produsul/serviciul și cum le poți identifica ?
2d1 Care sunt motivațiile și barierele fiecărei faze de achiziție ?
STUDII BRAND :
a)evaluare și testare de concept/produs /serviciu
b)poziționare de brand/concept/idee
c)imagine
d)loialitate față de brand/instituție /firmă
Întrebări pentru studiile de evaluare și testare de concept :
3a Am un concept viabil ?
3b Ce îmbunătățiri ar trebui să facem înainte de a demara producția sau a schimba conceptul afacerii și/sau a mentalității ?
3c Care sunt produsele /serviciile cu cel mai mare potențial ?
3d Care sunt cele mai importante beneficii ale produsului meu /conceptului meu/afacerii mele ?
Prin testarea de concept, noi idei de produse sau idei de afaceri pot fi testate dintr-un stadiu foarte incipient, aflând interesul potențialului client înainte de a demara costuri de dezvoltare .
Întrebări pentru studiile de poziționare a brand-ului :
3a1 Ce puncte forte și puncte slabe are brand-ul meu ?
3b1 Cum îmi văd consumatorii (clienții ), brand-ul /produsul/afacerea ?
3c1 Ce este în avantajul meu competitiv ?
3d1 Cine îmi sunt clienții /colaboratorii și din ce grup țintă fac parte ?
3e1 Promovez pachetul potrivit de beneficii pentru oamenii potriviți ?
3f1 Îmi pot targheta produsul /afacerea/ideea către alte piețe /alte categorii de persoane /alte grupuri țintă ?
Aceste întrebări sunt pentru a afla cine sunt consumatorii produsului /serviciului tău, precum și a ideii tale și ce ar trebui să le transmiți despre acest produs sau serviciu astfel încât să devina potențiali clienți .
Întrebări pentru studiile imaginii de brand :
3a2 Cum văd clienții compania mea versus competiție ?
3b2 Care este imaginea afacerii mele ?
3c2 De ce schimbări avem nevoie să facem pentru a îmbunătăți aceasta imagine ?
3d2 Care sunt punctele forte ale brand-ului /afacerii mele /ideii concepute ?
3e2 Care sunt punctele slabe ?
3f2 Ce imagini proiectează marca mea / afacerea /ideea mea în mintea potențialilor consumatori ?
Întrebări pentru studiile de loialitate a brand-ului /afacerii /ideii/produsului:
3a3 Cât de puternic este brand-ul /afacerea /ideea mea ?
3b3 Îmi pot folosi brand-ul pentru a include noi piețe de produs și noi grupuri țintă ?
CERCETARE DE PRODUS /SERVICIU:
a)studii de design de produs
b)dezvoltare și testare concept
c)evaluare și testare gust /produs/serviciu/concept
Întrebări pentru studiul de design de produs/idee/concept :
4a Ce beneficii ar trebui să prezinte produsul/ideea /serviciul meu ?
4b Ce combinație de atribute ar contribui la creșterea vânzării /dezvoltării ?
4c Ce beneficii ar trebui să fie incluse sau adăugate produsului/serviciului /conceptului meu ?
4d Putem cheltui mai puțîn renunțând la anumite lucruri ?
Întrebări pentru studiul de dezvoltare și testare de proiect /concept/idee/serviciu/produs :
4a1 Ce nevoi au rămas neacoperite în piață ?(ne rezumam /raportăm la zona care ne interesează să o acoperim )
4b1 Ce alte idei de produse /servicii se pliază categoriei mele ?
4c1 Cum îmi îmbunătățesc produsul/afacerea/conceptul/ideea ?
4d1 Ce nevoi ale pieței acoperă produsul /afacerea mea ?
4e1 Mai exista sau pot exista și alte utilizări ale produsului/serviciului meu ?
4f1 Mai sunt nevoi ce ar putea fi acoperite de un produs /concept/serviciu nou ?
Întrebări pentru evaluare și testare a “gustului”:
4a2 Ce le place clienților și de ce?
4b2 Ce nu le place clienților și de ce?
4c2 Cum este caracterizat produsul /afacerea/conceptul/serviciul în termeni de aspect, culoare, textura, potențial, popularitate?
4d2 Cât de probabil este să achiziționeze produsul/serviciul “nou” sau să devina un potențial client?
Întrebări pentru stabilire preț :
4a3 Care este relația preț/volum a produsului/serviciului meu ?
4b3 La ce nivel pot maximiza veniturile ?
4c3 Îmi permit să cresc prețul ?
4d3 La ce preț aș maximiza profitul ?
Întrebări pentru utilizare și atitudini :
4a4 Ce consideră oamenii că este important când intră în discuție alegerea produselor/serviciilor ?
4b4 Ce contribuie la creșterea vânzărilor ?
4c4 Ce simt oamenii în legătură cu produsele /serviciile ce le oferim ?
!!! Toate conceptele privind studiile prevăzute pot fi realizate atât cantitativ cât și calitativ.
!!! În urma realizării unui studiu calitativ pe oricare din concepte, putem genera strategii de marketing de tip video .
Cum se realizează studiile CANTITATIVE ?
Studiile cantitative se realizează pe bază de chestionare, prin următoarele metode : CĂȚI, CAPI, D&D, B&B, D&B, etc, pe baza unor întrebări prestabilite, prin metoda call center, munca în teren, locații fixe cu durata de 3 min până la 50 min/chestionar .
Ce sunt studiile CALITATIVE sau cum se desfășoară ?
Studiile calitative se realizează sub forma unor interviuri individuale, sub forma unor focus-grupuri sau prin tehnica de observare .
În cea mai mare parte se aplică focus-grupurile, după cum urmează :
Focus-grupuri : 6-8 respondenți, B&C,cu durata de aproximativ 2 ore pentru o populație țintă cu incidența de minim 30 %
Mini focus-grupuri : 4-6 respondenți, B&C cu durata de aproximativ 1,5-2 ore, cu o incidență de minim 30%
În general în cadrul focus-grupurilor sunt discuții interactive pe baza subiectului bine cunoscut înainte, cu respondenți selectați pe cote și care fac parte din sfera în care se desfășoară focus-ul, în urma căruia se fac rapoarte și prezentări .
3.Interviuri în profunzime : B&C, cu durata de aproximativ 40-60 min, interviuri față în față sau B&B, cu durata de aproximativ 30-50 min
4.DIADE sau interviuri cu persoane în paralel, față în față, cu o durată de 45-60 min
5.TRIADE sau B&C, interviuri cu 3 persoane față în față, cu o durată de 60-90 min
6. Interviuri la domiciliul respondentilor, B&C cu durata de aproximativ 60-90 min .
Care sunt avantajele unui studiu calitativ ?
Studiul calitativ explorează factorii personali și emoționali care evidențiază toate preferințele și alegerile consumatorilor /clienților /colaboratorilor/partenerilor .
Tehnicile proiective sunt folosite pentru a descoperi aspecte ascunse sau inconștiente care determină alegerile consumatorilor, precum :
– decodifică acțiuni și comportamente considerate că fiind obiceiuri ale consumatorilor
– comunicarea concentrată pe modalități de gândire non-verbală
– relevă creativitatea și imaginația clienților
– discuții bazate pe conflicte de opinie
Studiile calitative pot fi utilizate și personalizate că strategii de marketing prin video, evidențiind sintagma “un film nu e o poză .
Costurile unui studiu de piață de tip cantitativ și /sau calitativ, cu strategie de marketing în continuare variază că și preț, în funcție de modalitatea aleasă și parametrii bine stabiliți.
Prețurile finale a unui studiu de piață cuprind prezentări, diagrame, rapoarte, note explicative pe întrebări, etc, atât în format fizic cât și electronic.
În cazul studiilor calitative, discuțiile se pot urmări în timp util și real sau pot fi înregistrate atât audio cât și video. Înregistrările pot fi pregătite, realizate, desfășurate atât că studiu de piață cât și că strategie de marketing .
Prețul unui studiu cantitativ variază în funcție de eșantion, nr de întrebări, zona de aplicare etc
Prețul unui studiu calitativ variază în funcție de temă, complexitate și durată, între 500 euro, echivalent în lei, pentru interviuri, cu o durată de maxim o oră,1500 euro echivalent în lei pentru cele de tip focus -grup cu o durată de 1,5 ore-2 ore, 2500 euro pentru studiile cu o durată de 2-4 ore.
În costurile prevăzute este inclusă pregătire, redactare, filmare, protocol etc, fără a fi incluse recompensele participanților unde este cazul.
Ofertele finale pot fi personalizate după cerințele clientului, atât ca și metodă de aplicare, desfășurare, pregătire cât și preț.
Q La ce ma ajuta un studiu de piata?

Un studiu de piata ne ajuta sa identificam lipsurile și nevoile afacerii, sa identificam cererile din piață, dorințele potențialilor clienți, sa identificam concurenta, oportunitatea, poziția noastră, sa analizam preturile, sa poziționam produsele sau serviciile noastre, sa aflam satisfacția clienților fata de ceea ce oferim, sa aducem un plus afacerii prin un produs /serviciu nou și /sau prin remedierea unor situații sau îmbunătățirea lor.

Q Ce ne oferiți în costurile prevazute?

În urma realizării unui studiu de piata, atât calitativ cât și cantitativ, predam rapoarte, prezentări ale rezultatelor, precum și a problemelor și solutiilor identificate, diagrame pentru prezentare, note explicative la întrebările prevazute sau a situațiilor raportate la cererea clientului! Opțional : prezentare posibila strategie de marketing(scris) sau remediere situații etc

Q Care sunt costurile unui studiu de piata?

Studiile de piata sunt calitative și cantitative! Ambele variante se împart în mai multe metode de aplicare cu mai mulți parametrii!
Costurile difera după metoda de aplicare, parametrii aleși, dimensiune proiect, zona de aplicare etc

Q În ce zona va desfășurați activitatea?

Firma este înființată în Alba Iulia, însă ne desfășurăm activitatea la nivel național, având operatori în mai multe zone, precum și operatori dispuși la deplasări sau agenți call center.

Evaluează și Scrie o Recenzie

Evaluarea ta

angry
crying
sleeping
smily
cool
Selectează

Recomandarea ta trebuie să aibă cel puțin 140 de caractere

Sunt de acord si accept Termenii si Condițiile pentru publicare recenzie

image

Afișeză orarul
  • Luni09:00 AM - 05:00 PM
  • Marți09:00 AM - 05:00 PM
  • Miercuri09:00 AM - 05:00 PM
  • Joi09:00 AM - 05:00 PM
  • Vineri09:00 AM - 05:00 PM
building Deții această afacere? Revendică Acum! Revendică Acum!

Sunt de acord și accept Termenii și condițiile pentru a trimite aceste informații?

imageCererea ta a fost trimisă cu succes.

image

100+ instrumente gratuite pentru antreprenori